NHÀ THƠ LÊ HUY MẬU

http://www.vnweblogs.com/admin.php?op=blogSelect&blogId=2402  

Tiểu sử:

Tên thật: Lê Huy Mậu

Sinh năm: 1949

Nơi sinh: Nghệ An

Bút danh: Lê Huy Mậu

Thể loại: Thơ

Các tác phẩm:

ê      Cảm ơn mưa phùn

ê      Những bước chân

 ê      Sáng tươi một tên người

ê      Đêm Đồng Đăng 

Giới thiệu một tác phẩm: 

Những bước chân 

Từ quê

qua rừng

về tỉnh

Nửa đời là mấy bước chân ? 

Này bước tung tăng nội cỏ

Này bước run rẩy sốt rừng

Này bước ngỡ ngàng giữa phố 

Bao nhiêu bước nhầm bước nhỡ ?

Bao nhiêu bước giữ bước gìn ?

Để mình đừng sẩy bước chân ! 

 

Đã qua ấu thơ tuổi trẻ

Đã qua khôn dại một thời

Bước chân về gần tới huyệt

Còn lo vấp ngã người ơi !

1998 

Nơi xuất bản: NXB Giáo dục - 2005