BÀ RỊA

BÀ RỊA

LÊ HUY MẬU

*

Chuyện rằng bà Rịa ngày xưa

Thấy nơi đất rộng người thưa - lập làng

Chẳng phân người bắc kẻ nam

Có lòng ở lại khấn hoang cùng bà

Rồi ra dựng cửa xây nhà

Rồi ra phường phố như là hôm nay

*

Bà ơi! cát bụi sình lầy

Già sương từ thuở đất này hoang vu

Con hình dung lại ngày xưa

Cái ngày bà trải nắng mưa với trời

Bát cơm chan vớI mồ hôi

Thau chua rửa mặn cho người nên quê

*

Trẩy xuôi chiến trận con về

Tình cờ một buổi trưa hè dừng chân

Người quê đâu cũng tảo tần

Nghiêng nghiêng dáng mẹ trên đồng gió lay

*

Nhìn dòng địa chỉ cầm tay

Đất này cùng với tên này – bà ơi

Phố phường đồng ruộng núi đồi

Bà đi để lại cho đời cái tên

Phải từ đất có tên riêng

Quê em từ đó mà nên cội nguồn?

 

http://www.baria-vungtau.gov.vn/vanhoa/zW000000032/W000000032_000001CF9.asp