ĐỒNG ĐĂNG

ĐỒNG ĐĂNG
Đêm chạm đất Đồng Đăng
Biên ải mờ trăng bạc
Cột mốc đây rồi mà làm sao tới được
Những mịt mờ vó ngựa cuốn nghìn xưa

Đêm Đồng Đăng
Như thực lại như mơ
Những ngọn đèn đường như mắt ngày thấm mệt
Khép vạt áo sợ chạnh cơn gió bắc
Mượn chén rượu tự mình đốt lửa sưởi bên trong./
.

Rút tron tập “ Cỏ thiêng”

lehuymau

Ý kiến của làng Blog cũ

Cảm nhận từ: NGUYỄN ĐỨC ĐÁT [Thành viên]
@ Lê Huy Mậu

Có chén ruợu ấm lòng chàng thi sỹ đất phương nam đứng giữa Đồng Đăng mơ về vó ngựa ngày xưa. Nghe các chiến sỹ biên phòng say sưa hát Khúc hát sông quê mà hồn cứ như bay trên các đám mây trên đỉnh núi. Thật là ấn tượng.
15/05/2007 @ 16:03
Cảm nhận từ: Tùng Bách [Thành viên]
@ Mậu Mậu

..."Cột mốc đây rồi mà làm sao tới được
Những mịt mờ vó ngựa cuốn nghìn xưa"

Cột mốc này PU18 dựng
Chớ mó vào mà vạ gió tai bay

Ta nào phải là dân cử vạn
Đổi muôn nghìn lấy phút mịt mù say !
15/05/2007 @ 16:16