TRÒ CHƠI

TRÒ CHƠI
Nhúng ống thổi vào nước xà phòng
Thổi ra chùm bong bóng
Thế là thành trò chơi !

Bong bóng bay
Bong bóng vỡ rồi
Ta thành người cao tuổi
Hết cơ quan ta nhập hội người già

Ngày dài ngẫm ngợi thơ ca
Thơ không đăng báo
Thơ không nhuận bút
Thơ là trò chơi !