TIẾNG VE MÙA HẠ

TIẾNG VE MÙA HẠ

Sân trường áo trắng dài bay
Đường phượng ve kêu nỗi nhớ
Chiều nao
Cũng một chiều ve kêu phượng nở
Chiến tranh khua
Anh vội vã tìm em
Em vội vã chẳng điểm trang gì nữa
Mang cả tuổi dậy thì bổi hổi đến cùng anh

Đã xa
Rất xa
Xin đốt nén thơ tình
Dưới gốc phượng đường ve mùa hạ
Dâng hương hồn
Mối tình vội vã
Đêm
Hồi hộp lòng tay nỗi nhớ
Hương dậy thì thơm dọc cuộc trường chinh

Đã xa
Rất xa
Xin đốt nén thơ tình…

tungbach

Hồi ấy các nàng mang tuổi dậy thì hôi hổi đến liệu đ/c có dám liều thân hay mặt lại đực ra như thằng Bờm !Tội lắm thay ! thương lắm thay !

Bây giờ thành Cáo rồi thì lại toàn " Phong nhũ bèo nhèo bất khả ngó " !

Bao giờ mới lại ngày xưa ? !