VỚI HUẾ

    

Mấy lần qua Huế cố đô
Mà tôi mới nếm Huế thơ mé ngoài
Mới chỉ biết bún Huế cay
Mới nghe "dạ" Huế ở ngoài quán cơm
Qua cầu tàu có chậm hơn
Đôi lần thấp thoáng sông Hương gọi là
Tràng Tiền Gia Hội Đông Ba
Thương câu hò Huế ngó qua đỡ thèm
Một tuần tôi giữa Huế em
Tháng năm bỗng gặp Huế đêm mưa phùn
Tôi thăm Đại Nội Hoàng cung
Tôi thăm lăng tẩm đồi thông chùa chiền
Bến Văn Lâu núi Ngự Bình
Ngắm trăng Thiên Mụ trên thuyền Hương Giang...
Còn đây vương miện ngai vàng
Tiếc không còn nữa mấy nàng cung phi
Trường tồn lăng tẩm văn bia
Vương triều thoáng chốc quyền uy lụi tàn
Hoàng cung cỏ ngập đường hoang
Hạt sương gieo nỗi hoạn quan cung tần
Trông thành bỗng nể sức dân
Trông cung đình nể nghệ nhân một thời

Bây giờ ơi !
Mai sau ơi
Xin đừng phụ bạc những người tài hoa...

Ngô Minh

Lê Huy Mậu ạ

Bây giờ ơi mai sau ơi
Cung phi không có biết ngồi với ai
Thôi thì ngồi với ve chai
Thôi thì say với một hai em đò...
Tỉnh như rứa là hết tiền đình rồi !

Ngày xưa

anh LHM !

Bây giờ ơi !

Mai sau ơi !

Xin đừng phụ bạc những người tài hoa...
___________

Hội An không phụ bạc đâu anh đừng lo ! Hi ...hi ...

tungbach

LHM quả là người may mắn . Mấy lần qua Huế đều được nếm đủ thứ thế thì còn gì bằng . Mép trong mép ngoài...đều tốt . Tớ nể cậu như cậu trông thành nể sức dân ! Cái tâm này xứng ngang tầm chủ tịch Hội !

vthanhhoa

Chào ông anh!

Anh đã khỏe hẳn chưa hôm nay mới thấy ông anh "tái xuất giang hồ " đấy! Đại hội VHNT Tỉnh xong ZÔ một chầu anh Cả nhé!